„Powolny poślizg”, a trzęsienia ziemi

Czy ?powolny poślizg?, cost do którego cyklicznie dochodzi na otwartych wodach Oceanu Spokojnego ma związek z trzęsieniami ziemi?

Grupa naukowców między innymi z Uniwersytetu T?hoku odkryła, że na otwartych wodach Oceanu Spokojnego od Hokkaid? do regionu Kant? ma miejsce „powolny poślizg”, w którym płyty uskoku tektonicznego przemieszczają się wolniej niż w przypadku typowych trzęsień ziemi. Zauważono, że pomiędzy cyklem ?powolnego poślizgu?, a trzęsieniem ziemi zachodzi związek, a więc istnieje możliwość, że odkrycie to pomoże w przewidywaniu wielkich trzęsień  ziemi. Informacja ta została opublikowana 29 dnia bieżącego miesiąca w wydaniu elektronicznym w amerykańskim magazynie naukowym ?Science?. Powolny poślizg jest zjawiskiem, w którym płyta tektoniczna opada w przedziale czasowym od kilku dni do ponad roku. Bazując między innymi na danych o zmianach w skorupie ziemskiej, grupa naukowców zbadała zmianę prędkości powolnego poślizgu, który tworzy się na granicy opadania płyty tektonicznej, począwszy od roku 1984 (a w regionie Kant? i Hokkaid? od 1993r., aż do 2011r. W rezultacie dowiedzieli się, że istnieje cykl w zmianie prędkości, który w zależności od terenu trwa od roku do sześciu lat. W okresie przyspieszenia w cyklu, istnieje tendencja do występowania trzęsień ziemi o sile większej niż 5 stopni, a we wschodniej części regionu Sanriku (Północno-wschodni kraniec wyspy Honsiu), gdzie cykl trwa 3 lata, liczba trzęsień ziemi była 6,2 razy większa niż w okresie wolniejszym w cyklu. Fakt istnienia cykli w ?powolnym poślizgu? na terenie zachodniej Japonii były znany , zaś we wschodniej części Japonii dotychczas nie. Prof. Uniwersytetu T?hoku Uchida Naoki powiedział, że dzięki,  wykorzystaniu cykliczności, uda się być może przewidywać czas powstania wielkiego trzęsienia ziemi.

Asahi Shinbun 30.01.2016r.

Tłumaczenie: Cezary Kulczyński III rok japonistyki