Nowa Konferencja Naukowa współorganizowana przez nasze koło

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM oraz Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM Japonica Creativa mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej ?Nagisa ?shima: twórca japońskiej nowej fali? (24-25 października, ask Poznań). 

Szczegóły konferencji i oficjalna strona na Facebooku